• LTO Nederland
  Organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers. Portaal met allerhande informatie, nieuws en links naar sectorsites.
  www.lto.nl/
 • Groothandel in Bloembollen
  Branche-organisatie met als doel de gemeenschappelijke en individuele belangen van de ledenbedrijven te behartigen. Overzicht van diensten en
  www.anthos.org/
 • Vaste Keurings Commissie
  Actief op het gebied van kwaliteitskeuringen in de groene sector en van registratie van sierteeltproducten ter bevordering van hun verhandeling onder de correcte naamsaanduiding.
  www.vkc.nl/
 • Glaskracht
  Glastuinbouworganisatie voor belangenberhartiging en vaktechniek
  www.glaskracht.nl/
 • Alles voor Groene Arbeid
  Het loket voor vragen over arbeid, CAO, vacatures, referentiekader, personeel, etc. van FNV, CNV, LLTB, ZLTO, LTO voor de landbouw, tuinbouw, glastuinbouw en champignonteelt.
  www.allesvoorgroenearbeid.nl/
 • Productschap Tuinbouw
  Samenbindend platform en belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. De site biedt nieuws, marktinformatie, een vraagbaak, informatie over regelgeving en projecten en een linkdatabase.
  www.tuinbouw.nl/
 • LTO Groeiservice
  Tuindersorganisatie voor vaktechnische en gewasspecifieke belangenbehartiging. Informatie over activiteiten, teelt, bedrijfsvoering, en lidmaatschap.
  www.groeiservice.nl/
 • Naktuinbouw
  Nederlandse algemene kwaliteitsdienst bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw, op het gebied van bloemisterij-, boomkwekerijen groentegewassen. Verzorgt keuringen, laboratoriumtesten, en ide
  www.naktuinbouw.nl/